WEGWIJZERS NAAR EEN DORP DAT WEER DURFT TE DROMEN

Hebt u onze wegwijzers al zien staan in Hove? We kozen dit campagnebeeld omdat het voor ons de richting toont waar we samen met u naartoe willen gaan.

ZET HET DORP IN BEWEGING!
Hove Beweegt heeft een uitgewerkte en duidelijke visie over de versterking van de dorpskern, groenbehoud, toegankelijkheid, mobiliteit, servicemogelijkheden van de gemeentelijke diensten en versterking van de wijkwerking en -beleving. Maar… die ideeën willen we niet zomaar opdringen aan de Hovenaar.

Voor ons is het essentieel dat die projecten breed gedragen worden. Daarom zijn onze wegwijzers vooral een uitnodiging voor iedereen om mee te werken, om te participeren. De beste projecten zijn immers die met de grootste betrokkenheid. Dat is ook de rode draad in onze campagne: een nieuwe stijl van besturen waarin participatie centraal staat.

We laten Erik, Steffi, Diederik, Marie en Jo aan het woord met onze visie over een bruisende dorpskern.

WEGWIJZERS NAAR…EEN BRUISENDE DORPSKERN!

Wat bedoel je precies met dorpskernversterking?
Erik Op de Beeck: “Kort gezegd betekent dit dat we zoveel mogelijk dienstverlening willen bundelen in de dorpskern. We weten dat de bevolking verder zal vergrijzen: mensen worden minder mobiel en meer afhankelijk van goede service. Hove Beweegt kiest daarom voor de site van de Markgraaf als nieuw gemeentehuis, maar dan wel in een nieuw pakje, een modernere versie, een transparant en multifunctioneel huis voor een betere dienstverlening in het hart van Hove.
Jo Ampe: “Voor ons maakt die nieuwe Markgraaf deel uit van een groter geheel: vanaf de kerk tot het Sint-Laureysplein. Dat plein willen we opnieuw aantrekkelijker maken voor de Hovenaar (denk maar aan het event ‘Harmonie op het plein’) zonder de praktische kant (voldoende parkeerruimte in Hove) uit het oog te verliezen. Met wat meer bomen, meer plaats om te genieten, misschien voor een terrasje, wordt dat een extra magneet in Hove.”

En het huidige gemeentehuis?
Diederik Vandendriessche: “Sommige leden van het huidige bestuur willen het bestaande gemeentehuis verder uitbreiden. Gezien de ligging buiten het centrum, de slechte toegankelijkheid en beperkte mogelijkheden, is dit in meerdere opzichten geen goed idee. Voor kasteel Weyninckhoven zijn er volgens ons andere en betere bestemmingen.”

Waar denk je dan concreet aan?
Steffi Cornwell: “Het kasteel en omgeving zien we als één groot recreatief domein waarbij de sporthal, Tjok, de speeltuin, de hofgracht en haar binnengebied en natuurlijk het kasteel zelf een ideaal decor vormen voor sportieve clubs, culturele verenigingen en jeugdactiviteiten.”
Erik Op de Beeck: “Misschien is hier ook ruimte voor nieuwe infrastructuur voor jeugdverenigingen? Rekening houdend met het ecologisch karakter van het parkgebied, willen we alle opties bekijken. Onder het motto ‘groots dromen, realistisch besturen’ zijn dat pistes die we samen met de jongeren, en met elke Hovenaar, van begin af willen doorpraten en opbouwen.”