De gemeenteraad van 21 oktober 2019: Opnieuw over SDG’s, de verleiding van de verledding, een audit met fluwelen handschoenen, telramen voor een veilig verkeer en INTER-gemeentelijke samenwerking

OPNIEUW SDG 

The proof of the pudding is in the eating stelden we in onze vorige nieuwsbrief over de SDG engagementsverklaring op 23 september en dat was ook alvast één wakkere burger niet ontgaan. Die burger had best wel een scherpe vraag: “hoe gaat de gemeente Hove exact die klimaatdoelstellingen tegen 2025 realiseren ?”. Voor een antwoord op die vraag is het wachten tot we de meerjarenbegroting te zien krijgen die we tegen december mogen verwachten. Of de Sint eerder gul zal zijn voor die klimaatdoelstellingen dan wel voor uw portemonnee (er werd een belastingverlaging beloofd tijdens de verkiezingscampagne) moeten we dus nog even afwachten.

FLUVIUS EN DE VERLEDDING

Hove gaat zijn licht-beheer uitbesteden aan Fluvius en dat voorstel kreeg ook de goedkeuring van de voltallige gemeenteraad. De uitgangspunten: (1) een goede verlichting van straten en pleinen verhoogt het comfort en de veiligheid van inwoners en bezoekers. (2) een (kleine) gemeente kan de evolutie in verlichtingstechnieken vandaag niet meer op eigen houtje optimaal volgen.
De belofte van Fluvius is om alle steden en gemeenten in Vlaanderen actief te ondersteunen in hun ambitie om hun verlichtingsparken doelgerichter, energiezuiniger en duurzamer te maken. Concreet wil Fluvius daarbij alle klassieke lichtpunten in Vlaanderen tegen 2030 ombouwen naar led-verlichting. “Verledden” heet dat en dit levert alle steden en gemeenten samen jaarlijks 54 miljoen euro besparing in energieverbruik op, wat bijvoorbeeld belangrijk is voor de klimaatdoelstelligen die we hierboven aanhaalden.  De financiële constructie dan: Hove verkoopt zijn lichtpark aan Fluvius en betaalt voortaan een vast bedrag aan Fluvius dat na 3 jaar zal herzien worden en waarbij er handig ook nog wat vennootschapsbelasting uitgespaard wordt.
Hove Beweegt keurde dit voorstel dus mee goed: niet alleen omwille van het potentieel aan duurzaam energieverbruik maar ook omwille van de verruimde mogelijkheden om beter in te spelen op de steeds snellere evoluties in verlichtingstechnologie.  Nieuwe technologieën komen daardoor ook makkelijker binnen het bereik van kleinere gemeenten zoals Hove: denk maar aan afstandsbediening van openbare verlichting, multifunctionele palen voor openbare verlichting, enz.

TELRAMEN VOOR EEN BETER MOBILITEIT 

Met Hove Beweegt blijven we hyper alert als het aankomt op  de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker. Daarom brachten we eerst even in herinnering dat de beloofde herschildering van de fietsicoontjes op menig wegdek in Hove zo snel mogelijk moet gebeuren. Hoe dieper we de winter in gaan, hoe minder droge periodes om die schilderingen te kunnen uitvoeren. Maar ook:  hoe dieper we de winter ingaan, hoe meer donkere uren voor de zwakke weggebruiker. No time to waste dus om die signalisatie terug op niveau te brengen.
Hove Beweegt lanceerde tegelijk het voorstel om als gemeente een 4-tal TELRAMEN aan te kopen die het verkeer van een straat monitoren. Een duurzame, veilige mobiliteit start met weten en omdat meten weten is, zijn betrouwbare tellingen essentieel om te kunnen werken aan oplossingen voor sluipverkeer, luchtvervuiling en verkeersonveiligheid. Dankzij zo’n TELRAAM kan een gemeente (maar ook de burgers) het aantal auto’s, zwaar verkeer, bussen, fietsers en voetgangers zelf registreren. Resultaten zijn voor de geïnteresseerden alvast te bekijken op de volgende link: https://www.inter.vlaanderen/toegankelijkheid-en-universal-design/integrale-toegankelijkheid
Hove Beweegt heeft alvast al zo’n toestelletje aangeschaft maar ook de gemeente gaat mee in die investering en doet er 5 extra meettoestellen boven op (waarvoor dank). Het 7de toestel werd, noblesse oblige, beloofd door PH…7. Over alle partijgrenzen heen wordt dus samen geïnvesteerd in een beter begrijpen van de mobiliteit in Hove om van daaruit verbeteringen te bedenken en realiseren. Nice !   
In ieder geval kunt u vanaf 28 oktober bij Hove Beweegt voor uw straat gratis een TELRAAM lenen om te ontdekken hoeveel en welk verkeer door uw straat komt. Interesse om dit met uw straat te doen ? Stuur dan een verzoekje naar info@hovebeweegt.be en ontdek de precieze voorwaarden. 

INTER-GEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Voor één keer praten we hier niet over de samenwerking tussen diverse gemeentes, maar over de samenwerking tussen de VZW INTER en onze gemeente Hove. Op de gemeenteraad van juni 2019 gaven we de gemeente de coördinaten mee van die VZW met de vraag met hen contact op te nemen om het thema toegankelijkheid ten gronde te verkennen. Dat gebeurde ook op 30 september en het bracht de huidige coalitie toch wat inzichten bij. Dat je bijvoorbeeld als gemeente op vlak van toegankelijkheid beter focust op specifieke zaken dan op alle vlakken tegelijk probeert te scoren. Dat het begrip toegankelijkheid veel ruimer is dan het klassieke beeld van een rolstoel die niet in een gebouw geraakt. Het gaat dus over álle vormen waarin toegang tot een dienst of service problematisch is. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de gemeentelijke website door blinden: een audioversie van de website doet hier wonderen.
De gemeente voegde er nog aan toe effectief beroep te zullen doen op de VZW INTER om zich op vlak van dit zeer belangrijk thema te laten ondersteunen. Met dank aan de gemeente om onze tip op te pikken en deze deskundigen aan boord te hijsen voor een toegankelijker Hove.

TO AUDIT OR NOT TO AUDIT

Goeie punten dus wat betreft investering in verledding, telramen en samenwerking met de organisatie INTER, maar eilaas minder goeie punten voor de investering in nieuwe medewerkers van de gemeente Hove. Op 5 juli 2017 leverde Audit Vlaanderen een auditrapport af over de instroom van medewerkers bij gemeente Hove (auditopdracht 1706 011). Vandaag werd welgeteld één aanbeveling gerealiseerd en kreeg de gemeente uitstel tot 31/12/2020 om een kader voor interne controle en organisatiebeheersing uit te werken waarover dan jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd moet worden.
Voor een kleine gemeente die steen en been klaagt over het feit dat het zo moeilijk is nieuwe medewerkers aan te werven, zou je verwachten dat het beter begeleiden van de instroom van nieuwe medewerkers een grotere urgentie krijgt. Maar niet dus. Hove Beweegt en PH7 vroegen een ernstiger deadline om hier werk van te maken. Het antwoord daarop was dat Audit Vlaanderen zelf kon leven met een uitstel van de deadline tot eind 2020 en dat dit het bewijs is dat de gemeente die urgentie goed inschat.
We laten het laatste woord hierover aan het rapport zelf: “Voor de nog openstaande aanbevelingen heeft de organisatie de intentie maatregelen uit te werken of bestaande maatregelen organisatiebreed te implementeren. Een degelijk systeem om de aanbevelingen op te volgen was er tot voor kort niet. Ondertussen wordt dit opgenomen door het management van de organisatie. Dit zou deel kunnen uitmaken van de toekomstige oefening omtrent organisatiebeheersing.”
Zou een statistiekje van medewerkers die binnen de 2 jaar na aanwerving de gemeente als werkgever verlaten hebben, hier wat meer “sense of urgency” kunnen scheppen ? Wie weet.

CITIUS, ALTIUS, PARTICIPATIUS

We sluiten af met een compliment aan de coalitie rond de recente initiatieven inzaken participatie. 160 Hovenaars op het brainstorm-moment in zaal Da Capo over het globaal beleid voor de gemeente Hove op 10 oktober…sterk ! Hove – en in extenso elke andere gemeente – heeft écht behoefte aan een grotere betrokkenheid van zijn burgers in het beleid en zie, één initiatief later staan er 160 Hovenaars aan de dorpel van Da Capo. Op 6 november staat in diezelfde zaal een terugkeermoment gepland rond het vlekkenplan voor Hove, zeg maar de bijbel van de Hovese ruimtelijke ordening van de 21ste eeuw.
Allen – we menen het – allen daarheen !
Deze stappen in participatie situeren zich nog wat op de onderste treden van de participatieladder. Je weet dus niet of er ook effectief rekening gehouden zal worden met jouw mening maar die mening wordt minstens al gevraagd. Daarom gaf Hove Beweegt ook een extra trede mee als cadeau aan deze coalitie bij wijze van aanmoediging om de komende jaren ook de hogere treden van de participatie te verkennen. En wie weet komen we dan uit op de eerste sporen van een burgerbegroting, toch een beetje een natte droom voor Hove Beweegt.

Prettige herfstvakantie !