De laatste rechte lijn

De laatste week voor de verkiezingen is ingegaan en Hove Beweegt is er klaar voor; de 80 wegwijzers staan overal in het dorp, de affiches hangen uit en onze kandidaten komen huis-aan-huis met veel enthousiasme het programma voorstellen. Nu is het aan jou om op Hove Beweegt – lijst nr 7 te stemmen.

Laten we nog even verwijzen naar het hoe en wat van de verkiezingen:

Wanneer
14 oktober tussen 8u00 en 15u00

Wat
Lokale en provinciale verkiezingen.

Wie
In principe heeft iedereen die op 14 oktober 2018 minstens 18 jaar is opkomstplicht. Dat wil zeggen dat u minstens naar het stembureau moet gaan om uw aanwezigheid te laten registreren. Vervolgens kan u dan uw stem uitbrengen, of u kan een blanco stem uitbrengen. Vandaar de opkomstplicht en niet de stemplicht.

Hoe
In de gemeente Hove wordt al lange tijd electronisch gestemd. Voor meer informatie over het hoe en wat van digitaal stemmen, kan u nalezen op de website van de  Vlaamse Overheid

Wat als
…u wegens een of andere reden niet kan gaan stemmen, bv wegens ziekte of omdat u in het buitenland verblijft?
Vermits er opkomstplicht is in België, bent u verplicht deel te nemen aan de verkiezeingen. Dat kan echter ook door iemand een volmacht te geven. U moet in dat geval wel de bewijzen kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden. Meer informatie over volmachten en de procedure om het aan te vragen kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid

Wat als
…u toch besluit om niet deel te nemen aan de verkiezingen, en dus niet komt opdagen?
In principe riskeert u door de politierechter berispt te worden of een boete te krijgen van 30 tot 60 euro. Als u al meerdere malen een verkiezing miste, dan kan de boete oplopen tot 150 euro. Het is echter weinig voorkomend dat het gerecht thuisblijvers vervolgt.

Wat als
…u graag het belangrijke moment dat u uw stem uitbrengt wil vastleggen voor volgende generaties en een selfie post op sociale media?
Een stemming is anoniem en geheim. Dat wil zeggen dat een foto nemen in het stembureau verboden is. In het stemhokje beslist u eigenlijk zelf of u uw keuze aan de wereld wil bekendmaken. Niemand mag het echter in uw plaats doen, en u mag ook het vlotte verloop van de stembusgang niet hinderen of vertragen. Probeer dus de lengte van uw fotosessies te beperken.

Deze en nog veel meer informatie kan u nalezen op de volgende website van de Vlaamse Overheid:
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaams-parlement/verkiezingen/lokale-en-provinciale-verkiezingen

Tenslotte hopen wij natuurlijk komende zondag op uw steun, en op uw stem. Dan kunnen we samen verder naar een bruisend Hove.