Echo’s uit de gemeenteraad van 24 JUNI 2019: Call for action voor meer toegankelijkheid in Hove!

OCMW BOVEN

Eindelijk – na 6 maanden – kreeg de OCMW-raad de aandacht die het verdient. Suzy Mariën lichtte de jaarrekening van het OCMW 2018 toe waaruit we leren dat Hove op sociaal vlak best wel veel doet, zowel met de eigen krachten als met de vele vrijwilligers waarop de gemeente kan rekenen. We zijn benieuwd naar de accenten die deze coalitie in de komende jaren gaat leggen want een visie op dat vlak meegeven zat er voorlopig nog niet in. Misschien zou een brainstormsessie met vertegenwoordigers van alle partijen, naast het consulteren van de klassieke stakeholders, geen slecht idee zijn. The wisdom of crowds kan hier zeker spelen en je voelt dat er constructiever in Hove gewerkt kan worden, over alle partijen heen, dan in pakweg Antwerpen, waar je een stellingenoorlog hebt. Wij hebben alvast de suggestie gedaan om de piste van de mantelzorg nog verder uit te diepen en de hulp aan (vaak alleenstaande) 80-plussers uit te breiden, want die groep gaat de komende 10 jaar in Hove met ruim 10 % toenemen.  

WACHTEN OP DE TOEGEVOEGDE PUNTEN

Voor het overige was de agenda van de gemeenteraad nu niet zo spectaculair, buiten het aandoenlijke moment waarop raadslid Manon Marquet de fakkel tijdelijk doorgaf aan haar vader Frederik Marquet. Fijne studiereis bij deze aan Manon gewenst en welkom Frederik.

Voor de  boeiende zaken moest vooral gewacht worden tot de toegevoegde agendapunten van de oppositie. Zo kregen we een stand van zaken in verschillende dossiers van ruimtelijke ordening op vraag van PH7. Het blijft jammer dat er pas feedback gegeven wordt over de vele lopende denkpistes op vlak van ruimtelijke ordening, nadat er expliciet om gevraagd wordt. Er wordt buiten het medeweten van de burgers veel gepraat, veel afgetast, overlegd, onderhandeld,… Maar de transparantie naar de burgers toe is hier dikwijls heel erg troebel. Goed, we zijn nog maar 6 maanden ver, benieuwd wat we als inwoners in het najaar te horen zullen krijgen (een algemene visie por favor !) maar er werd wel al gesteld dat het gebied Jos Coveliers Zuid voor de huidige coalitie de start is van een groene corridor richting Boechout en dat de gemeente een inspanningsverbintenis aangaat om het gebied Lege Veldkantlaan groen te houden.

LINT CALLING ? OF IS HET EDEGEM ? LINTEGEM ? NOGIETSANDERSGEM ?

Het is ook al een tijdje oorverdovend stil rond het vraagstuk van de intergemeentelijke samenwerking (afgekort IGS), vonden we met Hove Beweegt. Even ter herinnering: N-VA wil een fusie met een andere gemeente. Heldere taal. De coalitiepartner Fan van Hove wil een beloofde belastingverlaging bekostigen met efficiëntiewinst die ze uit de IGS willen puren. Hier werd Luc Vanrusselt, die in een procedure verwikkeld is met Hove rond de selectie van de algemeen directeur, op pad gestuurd om het terrein verder of opnieuw te verkennen. Zo leerden we dat er op 27 juni een terugkoppeling zou gebeuren aan het college van burgemeester en schepenen over dat verkennend werk. We dwongen als Hove Beweegt af dat we op maandag 2 september een partijgrens-overschrijdend overleg hebben rond deze materie. Opheldering over Linthove, Hovegem en andere pistes volgt dus na de zomer. 

SELECTIE NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR

Om het nog eens over diezelfde Luc Vanrusselt te hebben, de man die voor de functie van algemeen directeur nog een tiental meter vóór de pole position gepiloteerd wordt door de huidige coalitie. Met Hove Beweegt probeerden we het college te overtuigen om alle kandidaten die slagen in de selectieproeven op het einde van de rit evenwaardig met elkaar te vergelijken. Dat geeft Hove méér kansen op de best mogelijke selectie. Maar dit bestuur wil niet meer afwijken van haar huidige aanpak. Zucht dus, want naar ons oordeel kan Luc Vanrusselt in een andere rol dan die van directeur een échte meerwaarde betekenen voor Hove. The  noble art of casting, maar door vast te houden aan het huidige proces krijgt Hove hier geen optimale kans om een nieuwe algemeen directeur te selecteren.

De hele operatie wordt volgens ons veel te hard gestuurd richting één kandidaat en gaat gebukt onder de druk van de 2 procedures die door deze kandidaat ingespannen zijn tegen de vorige procedure. Angst is een slechte raadgever naar men zegt, en alle hoop is nu écht wel volledig gevestigd op het externe selectiebureau. Fingers crossed, Hove, want als de keuze finaal valt op de kandidaat die de vorige keer niet weerhouden werd (Luc Van Russelt om geen namen te noemen), dan zal Hove vertrokken zijn in een verhaal dat 15 jaar zal duren, en dat voornamelijk door 2 beleidsmakers (Koen Volckaerts en Luc Vuylsteke om opnieuw geen namen te noemen) die er binnen 2 jaar niet meer zullen zijn (politiek pensioen). Dat klinkt niet alleen tragisch, dat is ook tragisch.  

TOEGANKELIJKHEID

We ronden af met een speerpunt uit onze verkiezingscampagne: een grondige aanpak van de problematiek van de toegankelijkheid. Noch het woord, noch het thema staan vermeld in de beleidsnota. Na 6 maanden is die vaststeling nog even verwonderlijk en dat ergert de beide oppositiepartijen. Daarom startte Hove Beweegt eind april ook een petitie-actie voor een toegankelijk station van Hove. Volgens ons moet dat minstens voor 2 van de 4 sporen redelijk kostenbewust gerealiseerd kunnen worden via traag oplopende hellingen aan spoor 1 (Bar Eduard) en spoor 4 (parking). De treinregeling dan afstemmen op die 2 sporen moet dan maar creatief bekeken worden. We zitten overigens al aan meer dan 500 handtekeningen, maar meer mag altijd natuurlijk. Dus teken gerust nog de petitie via deze link http://www.hovebeweegt.be/petitie/ als u dat nog niet gedaan moest hebben.

Maar op vlak van toegankelijkheid zijn er nog talrijke andere uitdagingen, zoals in de Markgraaf (automatische ingangsdeur), het te geringe aantal lage drempels bij de voetpaden, het gebrek aan bredere fietspaden en het ontbreken van een budget + meerjarenplan om dit thema structureel aan te pakken. Die vraag werd gesteld door Manon Marquet van PH7. Een vraag die overigens perfect in lijn ligt met wat Hove Beweegt voor ogen houdt. Vanuit onze fractie voegden we daar aan toe dat de gemeente hier perfect beroep kan doen op INTER (https://www.inter.vlaanderen/), een vzw in de schoot van het Vlaamse Gewest die gemeenten stap voor stap begeleidt in de evolutie richting een toegankelijk dorp. We waren wel verbaasd dat de bevoegde schepen die organisatie niet kende, maar door onze kennis met haar te delen, zetten we misschien een belangrijke stap richting een toegankelijker Hove.

BON VOYAGE Voilà, u bent nu voldoende geïnformeerd over het reilen en zeilen van uw lokale politiek om met een grote gemoedsrust de vakantie in te trekken. Waar jullie ook naar toe gaan, goeie reis, bon voyage, travel safely en we zien elkaar wellicht binnen twee maanden op de zomerend feesten (https://www.hove.be/activiteiten/detail/406/zomerend-feesten )