Echo’s uit de gemeenteraad van 25 Maart 2019: over karpers, een bevoegdheidsverdeling met risico’s en een Back to the Future-momentje

Hovese grandeur bedreigd door een kolonie karpers
Soms kan een gemeenteraad die maar 1 uur en 20 minuten duurt (inclusief de OCMW-raad) best interessant zijn. Niet omdat de beleidsnota goedgekeurd werd meerderheid tegen minderheid, dat zal allicht niemand verwonderd hebben. Of misschien toch wel na het eigenaardigheidje van de verkiezing van Chris Riddle (PH7) tot ondervoorzitter van het Autonome Gemeentebedrijf Sport en Ontspanning vorige week, waarbij iemand van de meerderheid tegen de kandidate van de eigen coalitie gestemd heeft.
Ook niet omwille van de analyse van de welgeteld 9 klachten die vorig jaar geregistreerd werden in dit dorp, dat op het eerste gezicht dus tevreden lijkt. Maar schijn bedriegt misschien, want de burgers manen de gemeente wel bijzonder vaak aan: zo waren er ruim 220 meldingen van zaken waarvoor men de interventie van onze gemeente vroeg. Wanneer wordt een melding een klacht …? Daar knelt het schoentje natuurlijk.
Ten slotte ook niet omdat we te horen kregen dat de Hovese slotgracht haar grandeur teruggeven niet zo’n eenvoudige zaak blijkt te zijn. Dat project wordt namelijk bedreigd door te veel bomen in de buurt van de slotgracht en – hou u vast – een overbevolkte kolonie van karpers. De Hovese grandeur of toch een deel ervan bedreigd door karpers, wie had dat gedacht.

Bevoegdheidsverdeling met risico’s
Maar dat zijn dus niet de redenen waarom die gemeenteraad zo markant was, daar zijn twee andere redenen voor. Op de eerste plaats moeten we teruggaan in de tijd. Op de gemeenteraad van 26 november 2018 onthield raadslid Luc Vuylsteke zich van een stemming in de raad over Villa Henriette omdat hij in dat dossier ook actief was namens zijn werkgever de provincie Antwerpen. Elke zweem van tegenstrijdigheid van belangen moest daarmee vermeden worden. Vandaag is raadslid Luc Vuylsteke inmiddels schepen van ruimtelijke ordening en vergunningenbeleid én nog steeds werknemer bij de provincie. Uiteraard geloven we de heer Vuylsteke als hij stelt dat zijn prioriteit bij de gemeente ligt. Je kunt moeilijk anders gaan zeggen als je Fan van Hove bent. Maar dat neemt natuurlijk niet de potentiële belangenconflicten weg naar de toekomst toe en de risico’s op aanvechtbare besluitvorming ten nadele van ons dorp. Op onze vraag of de bevoegdheidsverdeling binnen de coalitie niet beter herbekeken wordt, kwam het antwoord dat er geen probleem is voor Hove maar enkel voor de provincie: als het geval zich voordoet, zal de schepen zich daar uit dossiers houden waarin hij in Hove tussenkomt als lid van het schepencollege. Zou dat zo gemakkelijk gaan, de werknemer die aan zijn werkgever oplegt wat hij wel en wat hij niet doet ? En uiteraard is er hier geen kwaaie wil mee gemoeid, maar volgens ons wel een inschattingsfout bij de verdeling van de verantwoordelijkheden binnen de coalitie. Of dat met negatieve gevolgen is voor Hove en de Hovenaars volgen we dus zeker verder op.

Back to the Future
Er  was nog een tweede markant dossier dat ons deed terugdenken aan de legendarische film “Back to the Future”: de vraag om het ontwerpplan van het fietspad Mortselsesteenweg (dat er ligt sinds september 2018) retroactief goed te keuren. Doel: de provinciale subsidies van 100.000 € binnenrijven.
Je zou gek moeten zijn om die centen te laten liggen, maar iedereen voelt ook wel aan dat het een beetje eigenaardig is dat je zo’n ontwerp ongeveer 9 maanden na dato voorlegt. Mochten ze ons bijvoorbeeld in april 2018 dat ontwerp voorgelegd hebben, dan hadden we als Hove Beweegt kunnen opmerken dat we liever voet- en fietspaden langs beide kanten zouden hebben. Dat zou een logischer vervolg geweest zijn bekeken vanuit de dorpskern. Die kans tot behoorlijk bestuur werd dus gemist, wat jammer is voor de Hovenaar. Dat is overigens geen kritiek op het fietspad an sich, want het is één van de betere fietspaden in Hove, begrijp ons daar niet verkeerd. Met onze fractie hebben we nu wel aangedrongen op een veiliger oversteekplaats voor de fietsers ter hoogte van de Van Lindenstraat. Net in de zone waarin er geschakeld wordt van 30 naar 50 km/u of omgekeerd, in een bocht geplaatst, te hoge beplanting… ideaal is die oversteekplaats vandaag dus niet. Wat ons betreft komen daar extra signalen voor automobilisten en vanuit Mortsel bekeken een waarschuwing voor te snel rijden. Een natuurlijke corridor maken kan ook geen kwaad. We zien wel wat deze coalitie uit de box tovert en misschien – wie weet – wordt daarvan zelfs tijdig een ontwerp aan ons voorgelegd.