Echo’s uit de gemeenteraad van 29 april 2019: over goeie bedoelingen die veel kwaad bloed zetten, politieke loopwedstrijden, blanco OCMW-raden, de Vaudeville van de Al-Di en een regenboog aan het einde van de (dage)raad.

Goeie bedoelingen die veel kwaad bloed zetten

Info Hove, hét maandelijks infoblad bij uitstek voor de Hovenaar…wordt dat wel gelezen ? En is het niet oubollig ? Kan de rubriek voor de verenigingen geen lik verf gebruiken ? Een politica die met die levensvragen opgezadeld zit, houdt zich dapper vast aan de gedachte: ik worstel en ik kom boven. En eenmaal boven bepaal ik vanop die top wat het beste is voor de Hovenaar. Niet met de meest maximale vorm van participatie, zoals die politica in de beleidsverklaring liet optekenen, maar met goeie bedoelingen. Niet met een bevraging en een onderzoek op voorhand, maar puur op talent. Heerlijk als je dat kan.

Alleen jammer voor Els Pauwels dat de ambtenarij die goeie bedoelingen slecht overbrengt naar de diverse verenigingen met een te sterk vereenvoudigde versie van haar boodschap van modernisering van ons infoblad: “we publiceren niets meer voor en van verenigingen”. Gevolg: kwaad bloed in Hove, boze mails naar de gemeenteraadsleden, veel ongenoegen van de verenigingen op de gemeenteraad zelf. En daarop slaat de politica een mea culpa, legt haar plannen uit, toont de glanzendnieuwe ‘info Hove’ van mei en verdrijft de boosheid met een aankondiging van verdere goeie bedoelingen.

Struikelen over de manier waarop zo’n verandering aangepakt wordt, wat we deden als oppositie, wordt dan snel met een zucht onthaald genre “waar zijn die muggezifters nu weer mee bezig”. Vooraleer die drang ook u bekruipt en u onze blauwe plekken terecht vindt, toch nog even volgende passage uit de beleidsverklaring:

“Wij staan voor een stijl van besturen, dichtbij de mensen waarbij we inspraak voor de Hovenaar dan ook bovenaanzetten. We geloven sterk dat ieders bijdrage relevant is voor het groter geheel en dus dat de Hovenaar maximaal betrokken moet worden. Voor ons is consultatie in de loop van een (veranderings)proces dus erg belangrijk. We zetten in op de meest maximale samenwerking met burgers, verenigingen en organisaties.”

Wat een geluk dat die genegeerde verenigingen op het einde van de gemeenteraad dan zelf aan de politica voorstelden om pro-actief hun voorstellen over modernere communicatie aan haar over te maken. Saved by the people !  Benieuwd naar het vervolg.

When the lady smiles of hoe sprookjes in een politieke hoek geduwd worden

Hove is een sportief dorp. De laatste jaren verloren we wel wat grandeur met het wegvallen van de wielerwedstrijd maar we hadden nog de 7 miles. Qua concept aantrekkelijk met z’n kids run en vooral de team-estafette. De nieuwe schepen van sport, die hierboven ook al sterk aan het werk was, toonde ook hier visie en daadkracht die het kleinmenselijke ver overstijgt. Opnieuw: heerlijk als je dat kan. De bestaande formule wordt gemoderniseerd (niet te stuiten, die modernisering) én in een nieuw jasje gestoken. Beetje zoals de Info Hove eigenlijk. Zo komt er ook iets voor wandelaars bij, wat we fijn vinden. En de focus op het goede doel wordt nog groter. De paassfeer zinderde nog na in de gemeenteraad, dat heb je met katholieken aan de macht. En de naam “7 miles” wordt vervangen door “Miles voor Smiles”. Heerlijk als je dat kan, zo’n pakkende naamsverandering.

Alleen is die verandering vooral ingegeven door de rotsvaste overtuiging dat het sprookje van de 7 mijlslaarzen gegijzeld wordt door oppositiepartij PH7. Jawel, PH7 heeft de naam 7 miles gekaapt. De connotatie tussen die loopwedstrijd en de partij is te groot geworden. Goed dus dat dit bestuur tijdig ingrijpt want wij zijn principieel tegen sprookjes gijzelen en erger nog – we hadden niet door dat dit gebeurde. En in alle grootsheid stelt dit nieuw bestuur niet “Fan van Miles”, “Pauwels Run”  of “de Nieuw Vlaamse Miles” voor, maar gewoon “Miles voor Smiles”. We zien de glimlach nu al op uw gezicht verschijnen en eerlijk gezegd, we genieten mee. “Miles voor Smiles”, heerlijk Vlaamsch bovendien.

Blanco OCMW-raden

Het is louter toeval dat de politica die hierboven al twee maal centraal stond nu opnieuw aan bod komt in deze nieuwsbrief en ditmaal zelfs met niets. Heerlijk als je dat kan. De passage “Snel geholpen in een efficiënt, duurzaam en slim Hove” indachtig, merkten we na vier maanden wat de kracht van de integratie is van de OCMW-raad in de gemeenteraad want al voor de vierde OCMW-raad op rij is de agenda van die raad namelijk maagdelijk blank. Efficiënter kan het niet meer worden:  we beslissen al 4 OCMW-raden op rij dat we niets beslissen. Omdat er op sociaal vlak niets ondernomen moet worden ? Omdat alles in Hove vanuit een sociaal perspectief perfect verloopt ? Omdat er eerst andere zaken prioritair aangepakt moeten worden zoals de Miles voor Smiles ? We weten het niet, lieve lezers, en ook de huidige coalitie wist die leemte niet te vullen.   

Vaudeville van de Al-Di

In gesloten zitting kregen we vervolgens een nieuw hoofdstuk voor geschoteld in de selectieprocedure voor een nieuwe algemene directeur (zeg maar den Al-Di).  Zijn we te scherp als we dat verhaal een Vaudeville noemen ? Misschien, maar als er een procedure aangespannen worden tegen de eerste beslissing (benoeming algemeen directeur), die beslissing dan door de gemeente daarop ingetrokken wordt, waarop een juridische procedure ingespannen wordt tegen die intrekking, die démarche nu leidt tot een versoepelde aanwervingsprocedure op maat van één persoon, dan is die term volgens ons op zijn plaats. 

Hove Beweegt maakte al tijdens de verkiezingscampagne duidelijk dat Hove op de eerste plaats de ambitie moet hebben om een zeer aantrekkelijkste werkgever te worden in de Zuidrand en daarom nood heeft aan een moderne manager die de gemeente tot dat niveau tilt. In onze analyse zal je daarvoor nieuw bloed nodig hebben en we kijken die opportuniteit met optimisme tegemoet, in tegenstelling tot de huidige coalitie die uit angst lijkt te kiezen voor een selectieprocedure op maat van één persoon. Wordt vervolgd, is ongelofelijk belangrijk voor Hove en wordt zeer spannend.  

Regenboog op het einde van de (dage)raad We sluiten af met de prijs voor de meest inspirerende tussenkomst op de gemeenteraad. Die gaat met stip naar NV-A gemeenteraadslid Lenn De Cleene. Hij hield een sober en sterk betoog voor meer respect voor de diversiteit die onze gemeenschap zo rijk kan maken. Seksuele geaardheid is nog te vaak een reden om een medemens te beschimpen. Anno 2019 zouden we zo’n primitieve reacties achter ons mogen laten want het siert ons allerminst. Zijn oproep om over alle partijgrenzen heen op 17 mei een sterk signaal te geven, vinden we een prima idee. Dus, lieve lezer, als je een regenboogvlag in huis hebt vragen we jullie om die op vrijdag 17 mei samen met ons uit jullie ramen te hangen zodat het straatbeeld die dag diversiteit uitstraalt. En Hove weer een stuk socialer wordt. Heerlijk als dat zou kunnen.