Hove Beweegt lanceert de eerste namen voor 14 oktober

Een mix van vertrouwde en nieuwe gezichten voor een bruisend Hove

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 trekt Hove Beweegt naar de kiezer met een mix van vertrouwde en nieuwe gezichten. Lijsttrekker wordt voorzitter Filip Craen, voormalig schepen Jo Ampe duwt de lijst. Op plaats 2 staat de talentvolle nieuwkomer Steffi Cornwell, op plaats 3 huidig gemeenteraadslid Diederik Vandendriessche.

Hove, here we come…

Hove Beweegt werkte de afgelopen jaren niet enkel aan een verfrissend programma voor een bruisend dorp, maar trok in diezelfde periode ook nieuwe bewegers aan. “Begin 2016 besloten we binnen Hove Beweegt dat we moesten werken aan onszelf om ons verhaal en onze groep sterker te maken. We doopten dat toen Hove Beweegt 2.0.”, zegt voorzitter Filip Craen. “Vandaag kan ik zeggen dat dit project geslaagd is op beide vlakken en dat we klaar zijn voor 14 oktober. Dus Hove, here we come!”

Kwartet

Hove Beweegt geeft vandaag zijn eerste kwartet prijs waarmee het naar de kiezer stapt. De lijst wordt getrokken door Filip Craen, vader van 3 kinderen, vandaag HR manager in een verzekeringsbedrijf en voorzitter van Hove Beweegt. “In een niet zo ver verleden kon ik me al engageren als voorzitter van het oudercomité van de Rodenbachschool en samen bouwen aan een nieuwe dynamiek tussen ouders en de school. Vandaag probeer ik dat op een grotere schaal, voor iedereen in Hove, met de waarden van Hove Beweegt als leidraad. Met één duidelijk doel voor mij: van Hove een bruisend en verbindend dorp maken dat opnieuw durft te dromen.”

Steffi Cornwell staat op plaats twee. Academisch medewerker aan de Universiteit Antwerpen, apotheker, natuurliefhebster, moeder van drie kinderen en vandaag klaar om via de politiek te werken aan een socialere samenleving. “Ik had vaak het gevoel dat ik niet genoeg deed om een betere wereld te creëren, terwijl daar zoveel nood aan is. Ik kan behoorlijk wakker liggen van de vraagstukken rond milieu, discriminatie, ongelijkheid en eenzaamheid. Ik wil daarbij een stukje de lijm zijn tussen de bewoners van Hove en de politiek. In het bijzonder zou ik mij heel graag willen inzetten op het vlak van onderwijs, door te luisteren naar de zorgen en dromen van elke school en verkeersveilige en gezonde (school)omgevingen te creëren.”

Op drie pakt Hove Beweegt uit met Diederik Vandendriessche, 42 jaar en vader van drie kinderen. Hij zetelt inmiddels al 12 jaar in de gemeenteraad en heeft ook een pak ervaring opgebouwd als provincieraadslid voor Groen. “Net als in de voorbije jaren wil ik me blijven focussen op mobiliteit en ruimtelijke ordening. Op het vlak van ruimtelijke ordening heeft dit dorp dringend nood aan een grondig uitgewerkte visie, meer bepaald met een nieuw ruimtelijk structuurplan. Als dat er niet komt, wordt Hove het eldorado voor de projectontwikkelaars. Daarnaast lanceren we met ‘Hove Fietsdorp!’ een statement om de dorpsmobiliteit fundamenteel te veranderen. Een dorp zou zo ingericht moeten worden dat elk kind van 10 jaar oud veilig en zelfstandig met de fiets naar school kan gaan. Toegankelijkheid is voor mij ten slotte ook een speerpunt: probeer als rolstoelgebruiker maar eens zelfstandig binnen te geraken in de bibliotheek. Dat is absoluut niet vanzelfsprekend. Dat moet anders.”

Jo Ampe duwt de lijst. Na een kwarteeuw sterke betrokkenheid in Hove als onder andere gemeenteraadslid en schepen, blijft zijn engagement voor Hove onuitblusbaar. Als éminence grise van Hove Beweegt smijt hij al zijn kennis en ervaring in de strijd om deze nieuwe equipe van Hove Beweegt te gidsen en een nieuwe schwung in Hove te creëren. “Er is hier nog zoveel te doen op het vlak van ruimtelijke ordening, sociaal beleid, ondersteuning van sport-, cultuur- en jeugdverenigingen, op het vlak ook van een dynamisch beleid voor ondernemers … Dan kan een mens niet stil blijven zitten. Het doet me extra plezier dat ik de afgelopen jaren nieuwe gezichten zag die hier mee hun schouders willen onder zetten. Hen steunen met al mijn ervaring is het minste wat ik kan doen.”

Hove bruist … een dorp dat weer durft te dromen

“Met onze baseline ‘Hove bruist, een dorp dat weer durft te dromen’ willen we een programma aanreiken dat veel verder reikt dan de boekhoudersmentaliteit van het huidige college. Besturen is meer dan een eenzijdige focus op de heraanleg van straten”, besluit Filip Craen. “Zoals Jo, Steffi en Diederik het al aangaven is er op zoveel fronten nog zoveel werk te verrichten. Dat dit ook inspirerend werk is, merk ik aan de vele mensen die zich de afgelopen tijd hebben aangesloten bij Hove Beweegt. En Hove heeft nog veel verborgen en onbenut potentieel: iedereen die zich aangesproken voelt om samen met ons dit dorp te laten bruisen, is dan ook van harte welkom!”

Extra info:

Diederik Vandendriessche, persverantwoordelijke Hove Beweegt, 0475 22 08 16