Hove PARTICIPEERT

Samen aan de slag om sterker te besturen

Hove Beweegt wil ab-so-luut bijdragen tot een aantrekkelijkere beleving van democratie. Niet de politiek die ‘ver van jouw bed’ gevoerd wordt, en die slechts één dag om de zes jaar naar jouw mening vraagt.

ÉCHTE PARTICIPATIE
Met Hove Beweegt zetten we in op sterkere vormen van betrokkenheid tussen jou en de politieke besluitvorming. Dat willen we bereiken door je in de fase van de besluitvorming sterker te betrekken.

VIJF SPEERPUNTEN
Hoe willen we dat nu doen? We hebben vijf concrete voorstellen:

1 De stap naar een burgerbegroting
In Hove willen we dat op wijkniveau organiseren.

2 Schepen en ambtenaar van participatie:
de schepen en ambtenaar van participatie zullen de drijvende krachten zijn om iedereen binnen de gemeente te gidsen in participatietrajecten en -technieken.

3 Met de gemeenteraad naar de wijken
De gemeenteraad moet interessanter worden. We willen het publiek ook makkelijker bereiken door de gemeenteraad regelmatig in de diverse wijken te organiseren.

4 Impuls voor de adviesraden
We doen een beroep op de kennis en ideeën van de Hovenaar om de verschillende adviesraden te versterken.

5 Participatie kan ook digitaal
Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken investeren we ook in technieken voor digitale participatie.

 

Hove BRUIST  →