Over de sloop van belangrijke dorpsgezichten

HO HO HO

Dat zijn traditioneel de woorden van de kerstman om z’n rendieren in te tomen maar vandaag gebruikt Hove Beweegt die “ho ho ho” ook tegen de projectontwikkelaars en de gemeente om hen een halt toe te roepen bij de dreigende sloop van onze kenmerkende dorpsgezichten, zoals bijvoorbeeld die van Villa Henriette.  

VILLA HENRIETTE

De meesten onder jullie kennen ‘Villa Henriette’ als het herenhuis in de Kapelstraat met het speelse torentje (circa 1900 in eclectische stijl). Tegelijk is het ook de naam van een nieuw bouwproject naast deze villa waar twee grote blokken komen voor luxeappartementen. Dat project deed de voorbije twee jaar al flink wat stof opwaaien omdat de inwoners van de Leliestraat door het inplannen van die appartementsblokken niet op gelijke voet behandeld werden met andere Hovenaars (er was oorspronkelijk sprake van 5 bouwlagen pal tegen de tuinen van de huizen van de Leliestraat …), maar de initiële plannen werden bijgestuurd zodat die ongelijkheid weggewerkt werd.

En terwijl de laatste stofdeeltjes nog neerdwarrelen, komt er een nieuwe stofwolk op ons af, letterlijk en figuurlijk.

LETTERLIJK & FIGUURLIJK

Op een online infovergadering van 23/11/2020 wordt tot ieders verbazing meegedeeld dat Villa Henriette zal gesloopt worden. Het moet plaats ruimen voor een massieve blok van 4 bouwlagen en 18 meter breed. We kunnen beter van een stofbom dan van een stofwolk spreken ! In alle voorgaande mededelingen werd gezegd dat de villa gespaard zou blijven om het straatbeeld van de Kapelstraat te respecteren. Dat straatbeeld kreeg recent ook extra bescherming door de unanieme goedkeuring van het beeldkwaliteitsplan op de gemeenteraad van november 2020. Dat blijkt nu wel een zeer cynische timing.

De identiteit van ons dorp bewaren via het beschermen en duurzaam ontwikkelen van het straatbeeld is overigens niet de enige goede reden om de Villa Henriette te vrijwaren van de sloop. Een tweede goede reden is dat deze villa geïnventariseerd is bij Onroerend Erfgoed onder bouwkundig element ID: 13187 (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13187). Onlangs werd ook gepoogd om met een bezwaarprocedure af te geraken van de bescherming als onroerend erfgoed, maar een dergelijk verzoek werd in maart 2019 nog weerlegd. En ook interessant om te weten: op de website van erfgoed zuidrand staat de villa zelfs vermeld als toeristische bezienswaardigheid (https://www.erfgoedzuidrand.be/databank/hove-station-hove)  

Maar ondertussen dwarrelt er ook letterlijk een nieuwe stofwolk in de villa zelf want alhoewel er nog geen goedkeuring is voor de sloop van dit gebouw, wordt het interieur al ontmanteld waardoor de staat van het pand en dus ook de bestemming ervan gehypothekeerd wordt.

NOODZAKELIJK VOOR RITMICA ?

De bouwheer en de gemeente motiveren dat de sloop noodzakelijk is om te kunnen inspelen op de huisvestingsbehoeften van de vzw Ritmica. Hoewel Hove Beweegt de vzw Ritmica een zeer warm hart toedraagt, vinden we dat dit niet de reden mag zijn om deze villa te slopen. Hove bezit ongetwijfeld nog meer locaties waar ingespeeld kan worden op de behoeften van Ritmica en op die site zelf kun je ongetwijfeld ook zaken voor Ritmica realiseren zonder Villa Henriette te slopen. Dat je bestaande panden een nieuwe bestemming kan geven, is al bewezen met Hoveberg en recent met het Hortensiahof.

NIET HET ENIGE BEDREIGDE DORPSGEZICHT

Villa Henriette is overigens niet het enige karakteristieke dorpsgezicht dat de komende jaren het onderspit dreigt te moeten delven. Ook de oude pastoriewoning in de Mortselsesteenweg, een burgerhuis in neo-renaissancestijl van 1904 naar ontwerp van aannemer Fr. Hellemans, riskeert dit lot te moeten ondergaan voor een bouwproject dat de gemeente in gedachten heeft.

Hove Beweegt wil die zeer nefaste tendens voor ons dorp een halt toeroepen en zal zelf ook een bezwaarschrift indienen tegen de voorgenomen sloop van Villa Henriette. Hovenaars die hetzelfde willen doen moeten er snel bij zijn want bezwaarschriften moeten binnen zijn tegen 28 december 2020. Een model kun je terugvinden via deze link: http://www.hovebeweegt.be/modelbrief-bezwaarschrift-villa-henriette/
Het bezwaar kan eenvoudig gemaild worden aan omgeving@hove.be

Rest er ons nog vanwege de voltallige Hove Beweegt equipe jullie allemaal een gezellige eindejaarperiode te wensen en in 2021 een inhaaljaar vol gezondheid, gezelschap en geluk.

Van deze 3 gebouwen heeft de kerststal het meeste kans er nog te staan op 25/12/2021: