Netwerkevent rond lokaal ondernemerschap

We kennen allemaal de lokale middenstand maar vergeten dikwijls de – voor de Hovenaar veelal
onbekende – andere vrije beroepen en ondernemers uit ons dorp. Zij hebben, al dan niet in Hove, hun professionele carrière uitgebouwd en willen deze expertise misschien wel delen. Het gaat dan ook over u, over architecten en aannemers, loodgieters en elektriciens, IT-ers, freelance consulenten, communicatieadviseurs, apothekers, dokters, tandartsen & chirurgen, HR-professionals, muzikanten en andere artiesten, …
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober ’18 willen wij vooral luisteren naar wat leeft bij deze Hovese ondernemers. Tevens willen we onze open visie geven op lokaal ondernemerschap en wat een gemeente als Hove op dat vlak te bieden zou kunnen hebben. Dit onder het motto (J. F. Kennedy indachtig, mits een kleine nuance):
“Vraag zeker wat uw dorp voor u kan betekenen, maar vraag ook wat u voor uw dorp kan doen.”

We starten de avond we met een blik op de toekomst: Maarten Weyn, Hovenaar en professor
mobiele communicatie, communicatiesystemen, Internet of Things en Smart Cities aan de Universiteit
Antwerpen, gidst ons in de digitale toekomst van een dorp als Hove. Daarna debatteren we met Hovese
ondernemers over hun vragen, wensen, dromen, … over een meer bruisend Hove.

Nadien is er een informeel netwerkmoment met een glaasje wijn, een Seefbiertje en een hapje.
In de hoop u die avond te mogen begroeten voor een boeiend gesprek,
Filip Craen, Voorzitter