Over een gemeenteraad zonder publiek, een dorp in de greep van een virus, het einde van buslijn 52 zoals we haar kenden, een deadline voor een beeldkwaliteitsplan, nog een jaar uitstel voor Hove Fietsdorp en de rocky road richting een toegankelijk dorp. Over heel veel dus.

ZOOM-TV

Toen we een week voor de start van de gemeenteraad te horen kregen dat die zou doorgaan in zaal Da Capo, geloofden we onze ogen niet. Is dit de gemeente die begin 2019 liet optekenen dat “Hove probleemloos een smart village kon worden?” Die indruk kregen we niet en daarom werd er druk gezet op de digitale ketel om de gemeenteraad via moderne technologie te laten verlopen. Mét resultaat want op 27 april 2020 kende Hove zijn allereerste digitale gemeenteraad. In het licht van deze onuitgegeven omstandigheden verliep die gemeenteraad al bij al redelijk goed: het gros van de antwoorden op de gestelde vragen kregen we al een paar dagen op voorhand, er was een try-out op zaterdag om de techniek te testen, er waren zinvolle instructies om elk punt zo efficiënt mogelijk te behandelen en al was het soms onwennig, er was ruimte voor dialoog en debat.

Is er ruimte voor verbetering? Tuurlijk. De internetkwaliteit in onze eigen huiskamer bleek vaak een lichtjaar voorsprong te hebben op die binnen het gemeentehuis. Investeren in Microsoft Teams als communicatie- en samenwerkingsplatform bleek te duur, wat abnormaal is voor een smart village. Last but not least, als de gemeenteraad in mei weer digitaal verloopt dan moet die raad opnieuw toegankelijk zijn voor het publiek.  

HOE TEM JE EEN VIRUS?

Tjah, hoe tem je een virus? Hove had niet de beste cijfers in de Zuidrand. Op het moment van de gemeenteraad was er nog sprake van 29 officieel bevestigde besmettingen, 2 weken later zitten we al aan 52. ‘Goed’ voor een plaats in de top 3 van de meest getroffen gemeenten uit de Zuidrand. Dat zijn cijfers die we via de media vernemen, want op de gemeenteraad kregen we enkel te horen dat Hove eind april 49 overlijdens kent waarvan 17 “oversterfte”. En jammer genoeg zijn het vooral de inwoners van het Cantershof die het slachtoffer zijn. Het moeten beangstigende en vaak tragische weken geweest zijn in ons Cantershof. Onze deelneming aan iedereen die daarbij dierbaren verloren heeft.   

Werd er dan in Hove wel voldoende informatie verschaft over wat je mag en niet mag doen? Check: dat zat goed. Werden parken en bankjes ontoegankelijk gemaakt ? Check: lijkt OK. Werd er voldoende gecontroleerd op de naleving van de lockdown-regels ? Dat is moeilijk af te leiden uit de cijfers die wij kregen. Er werd een 10-tal PV’s en een 30-tal meldingen opgemaakt om de Hovenaar in het gareel te houden. Geen gasboetes met onmiddellijke inning omdat de zone Hekla over onvoldoende dergelijke toestellen beschikt om dit consequent toe te passen in de hele zone. Los van het feit dat we dit zeer vreemd vinden, zijn dat wel eerder magere cijfers. Dat komt hooguit neer op 1 ingreep per dag. De Hovenaar moet dus wel erg braaf zijn. 

COVID-19: TOGETHER, RIGHT NOW…

Net zoals heel wat lokale Hovese politici de afgelopen weken de koppen bijeenstaken om deze crisis zo goed mogelijk aan te pakken, waren er heel veel Hovenaars die zich spontaan opgaven als vrijwilliger voor diverse vormen van hulpverlening. Jammer genoeg was Hove een van de weinige gemeenten in de Zuidrand die hier geen coördinatiecentrum voorzag om al die vrijwilligers zo nuttig mogelijk in te zetten. In haar antwoord haalde de schepen aan dat elkaar helpen zodanig spontaan verloopt in Hove dat er geen nood was aan een coördinatieplatform.

Daar zit deels waarheid in. Hove is zeker zelfredzaam geweest als het aankomt op bijvoorbeeld de kwetsbare groepen contacteren. Zo belde de gemeente een kleine vierhonderd 75-plussers op, wat knap werk is, en worden in totaal 968 gezinnen van nabij opgevolgd. Ook goed om te horen is dat veel van die opgebelde mensen zelf aangaven al spontaan geholpen te worden door buren, vrienden, kennissen of familie. Maar toen we doorvroegen of zo’n platform bijvoorbeeld niet goed geweest zou zijn om mondmaskers te maken, sputterde de redenering van spontaniteit. Zoveel energie niet optimaal gebruiken, zo kun je Hove niet laten bewegen.

EXIT COVID-19

Even belangrijk als het stoppen van de verspreiding van het virus is de vraag hoe je de heropstart regelt. De Hovese politici hadden daarvoor heel wat ideeën verzameld. We geven eerst toelichting over de initiatieven die door de gemeente opgenomen werden. Het best bekend is de aankoopbon van 10 € voor elke inwoner. Die mag je in je brievenbus verwachten zodra alle winkels weer opengaan, wellicht dus op 11 mei. Er is gelukkig een basissteun voor elke Hovese onderneming zodat die bonnen niet enkel ten goede komen aan een beperkt aantal winkels. Totale kostprijs van deze steunmaatregel: ongeveer 85.000 €. Met een overschot van 1,2 miljoen € in de jaarrekening van 2019 moet dat zeker financierbaar zijn. 

Een bon van 10 € in het doorgaans welgestelde Hove, we horen u terecht denken dat dit op de eerste plaats de ondernemingen ten goede komt en dat de 10 € meer of minder voor de vaak welgestelde Hovenaar het verschil niet zal maken. Gelukkig biedt de gemeente ook de kans om solidair te zijn met de meest kwetsbaren onder ons door die bon af te geven aan het OCMW, dat dan zorgt voor een correcte verdeling. Bij deze een warme oproep om dat ook massaal te doen in plaats van bijvoorbeeld die bon richting prullenmand te sturen.

De verenigingen ten slotte die zalen huren, moeten in de Covid-19 crisisperiode geen huur betalen. En voor alle verenigingen geldt dat de subsidies waar ze jaarlijks aanspraak op kunnen maken, versneld betaald gaan worden. Of daarmee alle verenigingen gered zijn, valt te betwijfelen: de meeste onder hen leven van de verkoop van wafels, pannenkoeken of WC-rollen (dat laatste had allicht nog het meest opgeleverd in deze crisis). Maar dit jaar extra subsidies ter beschikking stellen, zit er niet in. Onbegrijpelijk.

Vele andere goede voorstellen werden niet opgepikt. Suggesties rond bijvoorbeeld extra subsidies voor verenigingen, een extra zomeraanbod aan speelpleinwerking en sportkampen, een vakantie-alternatief in eigen dorp of streek (genre zomerbar, zomerprogrammatie met allerlei kleinschalige optredens in het park, …), profiteren van de verkeersluwte om bepaalde wegenwerken uit te voeren (denk maar aan de losliggende gele stenen in de Lintsesteenweg), dat bleek allemaal niet nodig. Die gemiste kansen in combinatie met de zeer krenterige steun voor de minder welgestelde Hovenaar, staan in schril contrast met het financiële topjaar 2019 voor Hove (1,2 miljoen € overschot). Er is dus zeker budgettaire ruimte om méér te doen dan 85.000 € aan bonnen. We volgen onze collega’s van PH7 dan weliswaar niet om van die financiële meevaller gebruik te maken om de opcentiemen te verlagen (lijkt ons gevaarlijk want de financiële crisis loert nog maar net om de hoek), maar méér van die financiële ruimte gebruik maken om lokaal die crisis beter door te komen is voor Hove Beweegt een must.

BEELDKWALITEITSPLAN IN KWARTAAL 3

Als Hove de komende jaren de diverse bouwambities van projectontwikkelaars in het gareel wil houden, dan heeft het sito presto een ruimtelijk beleidsplan nodig. Een volgende stap in de race daarnaartoe is een zogenaamd beeldkwaliteitsplan, waarin de uiterlijke verschijningsvorm en de identiteit van de verschillende wijken in de gemeente gedetailleerd worden beschreven. We stelden opnieuw de vraag hoe ver het daarmee staat en vroegen het bestuur zich tot de volgende deadlines te engageren: (1) ten laatste in kwartaal 4 van 2020 het beeldkwaliteitsplan op de gemeenteraad brengen; (2) het nieuwe ruimtelijk beleidsplan realiseren tegen 31/12/2021. “Sito presto”, “de race”, “deadline”…het ontgaat u niet dat snelheid hier zeer belangrijk is.

In zijn antwoord gaf het bestuur mee dat het samen met het bureau BUUR belangrijke stappen gezet heeft in de ontwikkeling van een beeldkwaliteitsplan en dat de oplevering ervan verwacht wordt in kwartaal 3. Dat belooft voor het najaar. Het engagement om tegen eind 2021 een ruimtelijk beleidsplan te hebben blijft daarmee ook overeind. Uiteraard blijven we dat nauwgezet opvolgen.

In de marge vermelden we ook nog dat Hove eindelijk zijn nieuwe Gecoro mag verwelkomen. Dat moet zowat de langste bevalling ooit geweest zijn voor een nieuwe Gecoro. De installatievergadering vindt allicht plaats in mei of juni.

RING RING RING RICHTING FIETSBELEIDSPLAN

Hoe zou het nog zijn met de ambitie “Hove Fietsdorp”? Is de heraanleg van het fietspad in de Fazantenlaan de start van een masterplan om van Hove een fietsdorp te maken? En wanneer mogen we op de allereerste fietsstraat ooit rijden in Hove? Met die vragen klopten we opnieuw aan bij ons bestuur. Het antwoord was dat dit plan last had van een virale infectie en dat we minstens tot eind 2020 geduld moeten hebben. En dat voor een beleidsdoelstelling die het bestuur in 2019 al ging realiseren …

Het zal dus nog een tijdje duren vooraleer u een eerste fietsstraat in Hove ontdekt. De intentie was om in 2020 van de Verbindingsstraat, de Kasteelstraat, de F1 (fietsostrade) en Hoverheide fietsstraten te maken. De provincie zou echter gevraagd hebben om met deze stappen te wachten tot de F1 heraangelegd is. Het studiebureau, dat dat onder handen gaat nemen, zou pas eind 2020/begin 2021 daarmee starten. En andere fietsstraten die niet afhankelijk zijn van dat traject, liggen op dit ogenblik nog niet op tafel. Het bestuur voegt er wel aan toe steeds bereid te zijn om voorstellen te aanvaarden. Dus warme oproep naar jullie allen toe om jullie voorstellen met ons te delen of zelf er eentje aan te brengen op een volgende gemeenteraad.

BUSJE 52 KOMT ZO … MAAR NIET MEER ALS VROEGER

We wisten het al een tijdje: de buslijn 52 Duffel-Hove-Berchem dreigt te verdwijnen onder druk van een kostenbesparende inspanning van De Lijn. Het doek lijkt ook definitief gevallen over dat traject met de bus. Er werd op vraag van de oppositiepartijen door de gemeente Hove nog geprobeerd die buslijn tot in Lint te behouden, maar om god weet welke slechte reden was dit niet mogelijk. ‘Den 52’ wordt in de toekomst beperkt tot het traject Hove-Berchem en Hove wordt daarin zelfs als een soort hub aangeduid. Het lijkt ons vanzelfsprekend dat de beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de verschillende modi van openbaar vervoer in onze streek, het station van Hove (eindelijk) als centrale plek voor die hub nemen, maar daarover hebben we nog niets vernomen.

Stilletjes aan moet De Lijn toch een nieuwe naam bedenken. Het Lijntje lijkt ons een goeie stap in die naamsverandering. Niettemin gaan we het hier niet bij laten en de strijd voor een betere mobiliteit in de Zuidrand voortzetten.

TOEGANKELIJKHEID MET VALLEN EN OPSTAAN

Wie recent in het park wandelde schrok zich allicht een ongeluk toen hij de paden in de buurt van het sportpark vol dikke kiezels zag liggen. Een sterker contrast met de keuze voor beton in dat ander park (Frijthout) hadden we zelf niet kunnen bedenken. Wij sloten ons dus aan bij de vraag van onze collega’s van PH7 of dit een bewuste keuze was en of de materiaalkeuze doorgenomen was met de vzw Inter, die de gemeente begeleidt in toegankelijkheidstrajecten.

Het bleek gelukkig een ongelukkige materiaalkeuze te zijn in het kader van een spontaan initiatief van de gemeentelijke dienst om de verouderde paden te vernieuwen. Een deel van de veel te dikke steentjes worden weggeschraapt en wat er rest, zal nadien opnieuw geplet worden zodat de paden weer bruikbaar zijn voor jong en oud.

EN HET STATION?

In onze vorige kleine beweeger konden we al meegeven dat we erin geslaagd waren de juiste contacten te leggen binnen de NMBS om samen met de burgemeester ons voorstel uit de doeken te doen voor een toegankelijker station van Hove. Het idee is om de sporen 1 en 4 met eenvoudige, niet zo kostelijke ingrepen (zachtglooiende hellingen) toegankelijk te maken.

Wel, op 28 april kregen de burgemeester en Hove Beweegt de feedback van de NMBS dat dit voorstel positief onthaald werd en verder uitgewerkt zal worden. Om een timing mee te geven voor die werken is, is het nog te vroeg. Maar in ieder geval wordt hiervoor een project opgestart. Zonder jullie 750 handtekeningen zouden we nooit zover geraakt zijn. Ook dit project blijven we uiteraard verder opvolgen.