OVER EEN KOUDEFRONT VOOR EEN NIEUW GEMEENTEHUIS, EEN WARME GOLF TEGEN DE ENERGIE-ARMOEDE EN BEWEGERS DIE KOMEN EN GAAN

NIEUW GEMEENTEHUIS IN DE KOELKAST  

2022 is een politiek jaar dat we als oppositie best wel konden pruimen. Nadat we jarenlang er voor gepleit hadden niet nodeloos geld te stoppen in een peperduur én overbodig nieuw gemeentehuis, maar in de plaats daarvan ons investeringsbudget te gebruiken voor een versnelde energietransitie, meer toegankelijkheid, betere jeugdlokalen en kilometers meer kwalitatieve fietspaden, kwam de huidige coalitie eind september zelf ook tot het inzicht die plannen voor een nieuw gemeentehuis in de koelkast te stoppen.  

Jo Ampe, gemeenteraadslid: “Toegegeven, hier zullen de fel gestegen personeelskosten en de ondertussen torenhoge onderhoudskosten voor de gemeentelijke gebouwen, wellicht meer impact gehad hebben dan onze pleidooien van de afgelopen 30 jaar. Maar de plannen die de gemeente toonde om in te zetten op meer duurzame energie, sensibilisering van burgers en ambtenaren, een deftig onthardings- en grondwaterplan, dat maakt ons vandaag toch gematigd positief. The proof of the pudding stays in the eating, maar de pudding lijkt er toch te komen, getuige ook de recente boomplantactie in Frijthout.

GROTE BOUWPROJECTEN IN DE VRIEZER

We hebben nog een tweede goeie reden om dit een sterk oppositiejaar te vinden. In de gemeenteraad van 22 november herhaalden we, naar aanleiding van de plannen die bouwpromotor Matexi voor het gebied Jos Coveliers-Noord onlangs aan het bestuur presenteerde, onze vraag van 2020 om een moratorium te hanteren voor nieuwe grote bouwprojecten.

Diederik Vandendriessche, fractieleider: “Totdat we een nieuw  Beleidsplan Ruimte hebben dat onze kostbare openbare ruimte beter beschermt, mag er gewoon geen nieuw bouwproject van grote omvang bijkomen. Het bestuur wou het woord moratorium niet in de mond nemen, maar communiceerde de dag nadien wel via de media dat alle plannen voor bouwprojecten bevroren worden in afwachting van het nieuwe Beleidsplan Ruimte. Alle geld en middelen moeten nu prioritair gaan naar het realiseren van dat nieuwe beleidsplan. Meer dan 2.000 handtekeningen steun voor Wild van Hoof tonen die noodzaak perfect aan.”

Het moet gezegd dat het Hove Beweegt echt deugd doet dat onze decennialange strijd voor een betere bescherming van ons kostbaar groen, vandaag zeer breed gedragen wordt door de maatschappij in z’n geheel en door alle politieke families. Met misschien nog wat naïeve overmoed durven we vandaag wel stellen dat de toekomst er steeds groener uit ziet.

KOUDE DOUCHE

Toen het bestuur eind september op de gemeenteraad besloot om het vrijgekomen geld na het stopzetten van het nieuwe gemeentehuis onder meer te investeren in nieuwe jeugdlokalen, fleurden de jonge harten in Hove weer op. Tot dan toe had de jeugd 420.000 € gekregen voor de renovatie van én de scoutslokalen én de JAanimo infrastructuur. 6 % van het totale investeringsbudget, goed voor wat beter maar niet duurzaam oplapwerk . Maar 14 dagen later kwam er nog beter nieuws uit de Vlaamse regering: JAanimo kreeg 246.500 € aan Vlaamse subsidies, de scouts 250.000 €.

Gemeenteraadslid Filip Craen: “De jeugd leek – met belofte van de gemeente om zelf nog bijkomend te investeren in de jeugdinfrastructuur – eindelijk op weg naar de nodige nieuwe, future proof lokalen. Na 40 jaar de oude scoutslokalen recht te houden met wat ducttape was dat een must. Maar nu komt de gemeente eigenlijk terug op haar woord om extra gemeentegeld te investeren in de jeugdlokalen en blijven ze steken op die 6 % van het totale investeringsbudget van de gemeente.  Zo’n historische kans missen zou geen jeugdzonde maar doodzonde zijn”

WARM HOVE

Een warm Hove zal deze winter zeker niet betekenen dat elke huiskamer dag en nacht aan 21 graden Celsius verwarmd wordt. Zwaar integendeel zelfs. De cijfers van 11 maanden OCMW hulp tonen nu al een stijging aan van 17% meer gevraagde hulp ten aanzien van de 12 maanden van 2021. Daarom hamerde Marie Misselyn op de noodzaak voor de gemeente om meer te investeren in hulp aan Hovenaars in moeilijkheden.

Marie Misselyn, gemeenteraadslid: “Het zullen niet enkel de mensen zijn die al een tijdje afhankelijk zijn van hulp, die vandaag getroffen worden. Ook een nieuwe groep van burgers, vaak uit de middenklasse, komt met energiefacturen van 1.000 € per maand zwaar in de problemen. Met vaak ook een extra drempel om hulp te durven vragen. Meer middelen inzetten is voor ons niet enkel beter financieel ondersteunen, maar ook meer op extra personeel inzetten. Met meer personeel kun je ook beter aan reaching out doen, de kwetsbare groepen dus pro actief contacteren. Da’s vandaag broodnodig.”

WELGEMEENDE DANK

Uw laatste leesinspanning in deze kleine beweeger reserveren we graag voor vier kanjers. De eerste twee zetten na tientallen jaren van actief Hove Beweger te zijn vandaag een stapje opzij. Zowel Greet Van Ingelghem als Tinne Hoes hebben jarenlang de concrete dossiers in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst met hart en ziel opgevolgd. Twee dames met een bijzonder groot hart voor hun medemens: we danken ze onmetelijk diep voor al die fantastische jaren van inzet en samenwerken.

Tinne Hoes
Greet Van Ingelghem

Tegelijk verwelkomen we ook een jonge gast bij Hove Beweegt met politieke pit: Tyson Kouraichi. En ja, matekes, daar zijn we heel blij mee. Overigens …ook zin om Hove Beweegt te versterken? Contacteer ons dan via filip.craen@hovebeweegt.be

Tyson Kourachi