Privacy Statement

Op deze webpagina vind je informatie over:

 • Disclaimer
 • Cookiebeleid
 • Privacybeleid

DISCLAIMER

Alle gegevens op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Kennelijke fouten binden Hove Beweegt niet.

COOKIEBELEID

Wat is ons cookiebeleid?

Op 1 juni 2012 ging de nieuwe telecomwet in werking. Deze wet verplicht iedere website melding te doen van het gebruik van cookies. Ook de website van Hove Beweegt maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen om je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit je naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Alleen je voorkeuren en interesses aan de hand van je surfgedrag worden opgeslagen.

Welke cookies gebruikt de site van Hove Beweegt?

Op deze website worden cookies voor zowel functionele doeleinden als trackingcookies gebruikt:

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om je naar behoren te kunnen laten surfen op de website. Zonder deze cookies zou de website niet behoorlijk functioneren.

Hoe zet je cookies uit?

Als je aan de hand van het bovenstaande besluit cookies toch te willen blokkeren, kan je dat voor de door jou gebruikte browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar je op werkt gebruikt. Als je meerdere computers gebruikt, dien je dit proces per computer te herhalen.

PRIVACYBELEID

De medewerkers van Hove Beweegt wensen goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers.

We behandelen de persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen uit de General Data Protection Regulation (GDPR) oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat je rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het organiseren van evenementen of het verspreiden van onze nieuwsbrief kunnen we persoonsgegevens verwerken. Je kan daarbij denken aan de volgende evenementen en/of communicaties:

 • activiteit (Denkdagen onder de noemer “Toile Cirée”, filmvertoningen, jaarlijkse nieuwjaarsreceptie,…)
 • nieuwsbrief (brochure per post, e-mail)
 • donateur solidaire bijdrage
 • website
 • persberichten

Per soort evenement en/of soort communicatie verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. Je kan denken aan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Wil je een volledig overzicht van je gegevens dan kan je een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Wat doen we met jouw gegevens?

 • We verwerken alleen die gegevens van jou die nodig zijn om:
 • Je uit te nodigen voor een evenement
 • Je onze nieuwsbrief te bezorgen
 • Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.

Hoe kan ik mij afmelden voor de informatie e-mails?

Onze nieuwsbrief, hoewel super interessant en relevant, willen we je alleen aanbieden als je daar prijs op stelt. Wij vragen je dan je toestemming. Je kan je ook op elk moment weer afmelden, via de afmeldlink onder onze e-mails, of via een e-mail aan info@hovebeweegt.be.

Welke bewaartermijn hanteren wij?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.

Als je wil laten weten dat je niet langer wenst uitgenodigd te worden voor onze evenementen, dan kan je dat via een email laten weten op info@hovebeweegt.be. Anders bewaren we je gegevens totdat je je afmeldt.

Als je hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren we je gegevens tot het moment dat je je afmeldt.

Als we uw vraag hebben ontvangen om niet langer gecontacteerd te worden, zullen je persoonsgegevens verwijderd worden uit onze systemen.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben conform de eisen in de GDPR oftewel AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Wij beperken het aantal personen dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens. Niemand kan uw gegevens bekijken tenzij de functie binnen Hove Beweegt deze toegang tot noodzaak heeft.

Alle personen die namens Hove Beweegt kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Onze systemen zijn ondergebracht bij een gereputeerde cloud service waar ze worden geback-upt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt het recht om ons te vragen om je inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, of als je je wil afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Je kan een dergelijke vraag of verzoek richten aan info@hovebeweegt.be.

Je hebt natuurlijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:
https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?

Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren je daarom dit gedeelte van de website regelmatig te controleren.

Onze gegevens

Hove Beweegt vzw
Jos Coveliersstraat 3
2540 Hove