Wie is wie

Voor de gemeenteraad en OCMW raad zetelen Jo Ampe, Marie Misselyn, Filip Craen en Diederik Vandendriessche (fractievoorzitter).

      

In het bijzonder comité voor de sociale dienst zetelt Bert Goossens. 

Hove Beweegt vzw

  • Voorzitter: Filip Craen
  • Secretaris : Greet Bertels-Van Ingelghem
  • Penningmeester: Buddy Moyersoen – Ritje Nuyts

Redactie :

  • Lay-out en eindredactie: Peter De Waegemaeker
  • Verantwoordelijke uitgever: Filip Craen

Duw & Trekgroep Hove Beweegt

Dit is het politiek overleg- en beslissingsorgaan van Hove Beweegt.
Leden zijn alle mandatarissen van gemeenteraad en OCMW-raad, de voorzitters van de werkgroepen, de bestuursleden van de vzw en de redactieraad.