Geschiedenis Hove Beweegt

“Hove moet dringend gaan bewegen! “

Dat was de oorspronkelijke oproep, in 1994, van een aantal gemotiveerde, niet partijgebonden Hovenaars. Aan de basis van Hove Beweegt lag het ongenoegen bij velen over het gemis aan beleid en visie, het opdoeken van het Opbouwwerk Hove en het verdwijnen van enkele jeugdhuizen, de positieve rol van De Pomp als jongeren – en concertcafé, het ontbreken van elke inspraak, het absolute gemis aan ecologisch denken en de bewustwording dat aan de kant blijven staan, geen optie meer was…

De Beweging kende veel bijval; via verschillende werkgroepen, bijeenkomsten, open vergaderingen en feestjes, bouwden we gestaag aan een sterke structuur rond mensen die zich – onafhankelijk van een nationale partijkaart – engageerden in de Hovese politiek. Zowel toenmalig SP – Hove als AGALEV- Hove sloten zich snel aan bij onze beweging.

We wilden een modern, open, sociaal en groen alternatief bieden voor de vastgeroeste controlepolitiek van de toenmalige CVP (nu CD&V) -getinte gemeentebesturen.
“Hove Beweegt, Initiatief voor politieke vernieuwing” werd ons uithangbord, onze naam, ons logo; “open, sociaal, groen” onze leuze.

Gestage groei

Toen op 1 mei 1995 de eerste Beweeger, de dorpskrant van Hove Beweegt verscheen, had niemand kunnen voorspellen dat onze progressieve politieke beweging, ontstaan net voor de verkiezingen van oktober 1994, in 2006 zou uitgroeien tot de grootste partij van Hove met 26,5% van de stemmen en 6 zetels.

Zowel bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 (21,3%) als deze van 2000 (24,2%) scoorde Hove Beweegt heel goed. In 2000 misten we een kleine 80 stemmen om de grootste partij van Hove te worden. Telkens werd Hove Beweegt als té sterk ervaren en stuurde CVP/CD&V aan op een coalitie met de liberalen. Met het gekende resultaat: Hove Beweegt in de oppositie en een heel flauw en visieloos gemeentebestuur aan de macht. Vanuit deze rol hebben onze mandatarissen steeds de vinger op de wonde gelegd, het college ter verantwoording geroepen waar het nodig was en meegedacht én gestemd waar het zinvol was!
Door de jaren heen was Hove Beweegt uitgegroeid tot een constructieve en breed gedragen politieke fractie, klaar om bestuursverantwoordelijkheid op te nemen.

Hove Beweegt in gemeenteraad

Vanaf Hove Beweegt in de gemeenteraad verscheen – tot 2006 in de oppositie, de laatste zes jaren in de meerderheid – veranderde niet alleen het politieke landschap maar ook het politieke klimaat. Al die jaren benadrukte Hove Beweegt het open, sociale en groene karakter van haar visie op Hove.

Zowel vanuit de oppositie, met als voorbeeld het redden van het stationsgebouw van Hove voor de sloop, als vanuit de meerderheid, met als grote voorbeeld de heraanleg van de dorpskern, maar ook de uitbouw van AROS en milieudienst en de opstart van Het Sociaal Huis (OCMW), hebben onze mandatarissen keihard gewerkt aan de vernieuwing van Hove.

Goed werk wordt beloond

2006 – 2012

Op 8 oktober 2006 gaf de kiezer ons loon naar werken. Dat was niet alleen dankzij een opgemerkte campagne, maar vooral dankzij ons consequent volgehouden en constructief werk van de voorbije jaren. Dit vertrouwen geeft ons de energie om er, vanuit de meerderheid nu, voluit voor te gaan.

Als grootste partij hebben we toen toch het burgemeesterschap niet opgenomen. Dit om maximaal op het beleid te kunnen wegen met 3 schepenen (Jo Ampe, Jan Goorden en Hilde Van Driessche), met OCMW -voorzitter Gie Goyvaerts en met Diederik Vandendriessche als voorzitter van de gemeenteraad. We hebben gaandeweg veel ervaring opgedaan, soms fouten gemaakt, maar altijd ons doel voor ogen gehouden: onze open, sociale en groene visie uitdragen in het beleid. Dit is op vele vlakken gelukt, op enkele helemaal niet. We hebben het gevoel dat onze coalitiepartner CD&V net iets te veel op de rem ging staan als het over onze thema’s en onze mensen ging. De wijze waarop wij naar de politiek kijken en politiek willen voeren om de Hovenaar meer te betrekken bij het beleid, ligt beduidend ver verwijderd van onze huidige coalitiepartner. Hun keuze om een kartel te vormen met Open VLD maakt het werk nog moeilijker, maar niet onmogelijk. Veel is ons ondertussen duidelijk geworden.

Hove Beweegt nog steeds

Was het niet wijlen Frank Swaelen die de toenmalige ploeg van Hove Beweegt een stelletje ongeregeld noemde, een heel kort leven beschoren? Neen dus, het enthousiasme en het engagement van de beginjaren is er nog steeds. De open, sociale en groene thema’s en de structuur zijn nog steeds dezelfde. De invulling ervan is aangepast aan de wensen en noden van vandaag. Maar de job is nog niet af. We blijven vol enthousiasme en energie doorwerken aan ons project, aan ons dorp.