ECHO’S NA DE GEMEENTERAAD VAN 30/01/2024

Stand van zaken renovatie gemeentehuis

Belangrijke geruststelling is en blijft dat er in het aangepast meerjarenplan géén sprake meer is van een uitbouw van een nieuw gemeentehuis. Daar hebben we hard voor gevochten. Maar nu richt onze informatiehonger zich op de stand van zaken van de renovatie van het bestaande gemeentehuis (kasteel Weyninckhove) want ook hiervoor zijn behoorlijk grote bedragen in de budgettering ingeschreven (tot 1,3 miljoen euro in 2025).

We probeerden hier wat meer te weten te komen maar verder dan de belofte dat de plannen toegelicht worden wanneer ze klaar zijn, kwamen we niet. Houden we in de gaten, wordt vervolgd…misschien al vlak vóór de zomervakantie. 

Alternatieven voor het huren van zalen in Hove voor de periode 1 februari – 30 juni 2024

De zalen in de Markgraaf zullen tot de zomer niet beschikbaar zijn voor verhuur. Dit kadert in een testfase rond het gebruik van deze lokalen door de academie en de bibliotheek.
Verschillende mensen spraken ons hierover aan en dus vroegen we de gemeente welke alternatieven voorzien zijn en hoe de huurders geholpen worden. Positief is dat de gemeente er voor gezorgd heeft dat de huurders die elke week van de Markgraaf gebruik maakten allemaal onderdak gevonden hebben, soms ook buiten Hove. Dat zorgt wel voor wat extra druk op de andere lokalen, vooral die van het dienstencentrum. Maar er komen binnenkort nog alternatieven zoals een zaal in het OCMW gebouw en ook een zaaltje aan het politiekantoor. De zalen die nog niet optimaal gebruikt worden zoals het zaaltje in het sportpark en het kostershuisje, worden ook als alternatieven aangeboden.

Omgevingsvergunning perceel Jos Coveliersstraat 131

Hier stelden we als fractie een vraag tot verduidelijking van de besluitvorming in het college van burgemeester en schepenen. We merkten immers dat een eerder advies ingetrokken werd. Dit  kon vragen oproepen over het waarom van die wijziging, zeker in een dossier dat gevoelig ligt bij een aantal inwoners in de omgeving van dat perceel. Finaal komt het er op neer dat het initiële advies achterhaald werd door nieuwe informatie. Dat eerste advies moest dus ingetrokken worden en een nieuw advies zal geformuleerd worden. Volgen we verder op.

Informeren van de Hovenaar over het verkiezingsjaar 2024

In het boeiend verkiezingsjaar 2024 veranderen een pak spelregels rond de verkiezingen en dus stelden we het bestuur de vraag of jullie als Hovenaar (interactief) geïnformeerd gaan worden. Het bestuur is dat van plan en zou daarbij ook bijzondere aandacht geven aan de jongste stemmers.

In afwachting van de informatiecampagne van de gemeente zelf zetten we de belangrijkste zaken al even op een rijtje voor u. Te beginnen met een overzicht van de verkiezingen zelf:

 • 9 juni
  • Verkiezingen voor het Europees Parlement (22 van de 720 leden)
  • Federale verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers (150 leden)
  • Verkiezingen voor het Vlaams Parlement (124 leden)
 • 13 oktober
  • Verkiezingen voor de provincieraden
  • Verkiezingen voor de gemeenteraden

Wat zijn dan de belangrijkste veranderingen ?

 • Stemgerechtigde leeftijd
  • 18 jaar blijft de norm
  • Uitzondering daarop zijn de Europese verkiezingen: hier mogen (maar niet moeten) de 16 jarigen al mee stemmen.
 • Opkomstplicht
  • Die blijft behouden voor de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen (met uitzondering voor de 16 en 17 jarigen bij de Europese verkiezingen)
  • Er is echter geen opkomstplicht voor de gemeenteraadsverkiezingen en provinciale verkiezingen.
 • Rechtstreekse verkiezing burgemeester
  • Om jullie democratische stemkracht groter te maken is de gouden regel dat de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen uit de grootste meerderheidspartij burgemeester wordt.

Het wordt dus om meerdere redenen een boeiend verkiezingsjaar 2024 en we nodigen jullie graag uit om zeker van jullie stemrecht gebruik te maken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Stemrecht is iets waar héél hard voor gevochten is door vorige generaties. Laat ons dat voorrecht met z’n allen koesteren.